UNDER CONSTRUCTION

ขอขอบพระคุณสำหรับการแวะเวียนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม
ถ้าท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางศูนย์ได้ตามช่องทางด้านล่าง

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

ที่อยู่: ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม 111/2 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50131

โทร: 053-338195, 053-338324

แฟ็กซ์: 053-338928

อีเมล: romborsang@yahoo.com

ชื่อ (ห้ามเว้นว่าง)

อีเมล (ห้ามเว้นว่าง)

เรื่อง

ข้อความ