• ร่มบ่อสร้างสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานกว่าสองร้อยปี โดยพ่อหลวงอินถาแห่งสำนักสงฆ์บ่อสร้างเป็นผู้นำความรู้ด้านการทำร่มมาถ่ายทอดแก่ชาวบ้านในชุมชน
  • การประดิษฐ์ส่วนประกอบ รวมทั้งการเข้าร่ม และการวาดลวดลายของร่มบ่อสร้าง ล้วนเกิดจากความใส่ใจ และฝีมืออันชำนาญของช่างทำร่มทั้งสิ้น
  • ทุกส่วนของร่มบ่อสร้าง ทั้งตัวร่ม, กระดาษ และการทำสี ล้วนทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลวดลายบนร่มบ่อสร้าง เกิดจากการวาดอย่างประณีตด้วยการคิดค้นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานกับเทคนิคเฉพาะของช่างเขียนผู้ชำนาญ
  • ด้วยการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ ประกอบกับฝีมือและความชำนาญของช่าง ทำให้ร่มบ่อสร้างมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ทั้งกันแดดและฝน
  • ร่มบ่อสร้างเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทั้งในอำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด การสืบสานงานหัตถกรรมนี้ จึงช่วยสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง

สานต่อหัตถกรรมแบบดั้งเดิมสู่สัญลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย

ทำไมบ่อสร้างต้อง ‘ก๋างจ้อง’

แม้ทุกคนจะรู้จักแต่น้อยคนจะรู้ว่าร่มบ่อสร้างมีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไม ‘ร่ม’ จึงกลายมาเป็นสัญญลักษณ์ของเชียงใหม่ และเหตุใดจึงต้องเกิดขึ้นที่ ‘บ่อสร้าง’

กว่าจะมาเป็นศูนย์ร่มบ่อสร้าง

แล้วร่มกระดาษสาล้านนาต้องเป็นอย่างไร เหตุใดจึงกลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของเชียงใหม่ไปได้ เราจะพาคุณมารู้จักกับร่มชนิดนี้ให้มากยิ่งขึ้น

จากรุ่นสู่รุ่น…ส่งต่อหัตถกรรมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

คุยกับผู้บริหาร บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด รุ่นปัจจุบัน กับความท้าทายภายใต้โจทย์ยาก คือ ทำอย่างไรให้หัตถกรรมอันทรงคุณค่านี้ปรับตัวอยู่ได้ในโลกปัจจุบัน

ย้อนความเป็นมาของร่มบ่อสร้างจากอดีตสู่ปัจจุบัน

พ.ศ.2484
ชาวบ้านได้ร่วมกันตั้งสหกรณ์ขึ้นในหมู่บ้าน เรียกสหกรณ์นี้ว่าสหกรณ์ทำร่มบ่อสร้างจำกัดสินใช้
พ.ศ.2500
ศูนย์ส่งเสริมอุสหกรรมภาคเหนือถนนทุ่งโฮเต็ลเข้ามาช่วยเหลือ
พ.ศ.2521
นายถวิล บัวจีนได้ชักชวนบุคคลที่ผลิตส่วนประกอบร่ม ให้หันกลับมาประกอบร่มและอณุรักษ์ร่อมบ่อสร้างไว้
พ.ศ.2525
เทศกาลร่มบ่อสร้างครั้งที่ 1 โดยการนำของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับชาวบ้านบ่อสร้าง
พ.ศ.2548
ศูนย์อุสหกรรมทำร่มได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ศูนย์ทำร่ม(1978) จำกัด เพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออก
พ.ศ.2549
ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ.2552
พัฒนาคุณภาพและต่อยอดอัตลักษณ์ร่มบ่อสร้างโดยเข้าสูงงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
พ.ศ.2553
ค้นคว้าการทำร่มแบบล้านนาและเพิ่มลวดลายล้านนาบนร่ม ภายใต้โครงการ Lanna Collection ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
พ.ศ.2554
คำนวณ วางแผนการควบคุมการใช้วัตถุดิบ และ บริหารจัดการกับวัตถุดิบสิ้นเปลือง ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
พ.ศ.2556
ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม NANO UMBRELLA ร่วมกับศูนย์ NANOTECH
ปัจจุบัน
ศูนย์อุสหกรรมทำร่ม ยังเปิดดำเนินการทุกวันตั้งแต่ 8.30-17.00

หากคุณกำลังมองหาร่มล้านนาที่ดีที่สุด

เรายินดียิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่า เรากำลังเปิดตัวแคมเปญ Kickstart เพื่อระดมทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุด

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเกิดขึ้น ได้ที่นี่

Our Partner

Organization and Company