รูปภาพเกี่ยวกับบ่อสร้าง

บริษัทศูนย์ทำร่ม(1978) จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วครบ 40 ปี และยังคงสานต่องานหัตถกรรมการทำร่มล้านนา เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับสากลนี้ให้คงอยู่คู่กับชาวอำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สืบต่อไป ตามปณิทานในการดำเนินธุรกิจคือ “การคงเอกลักษณ์ และการสืบสานหัตถกรรมการผลิตร่มบ่อสร้าง ให้เป็นธุรกิจคู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

All Collections
 • d_52_logo_text
 • d_53_logo_text
 • d_54_logo_text
 • d_55_logo_text
 • a_01_logo_text
 • a_02_logo_text
 • a_03_logo_text
 • a_04_logo_text
 • a_05_logo_text
 • a_06_logo_text
 • a_07_logo_text
 • a_08_logo_text
 • a_09_logo_text
 • a_10_logo_text
 • a_11_logo_text
 • a_12_logo_text
 • a_13_logo_text
 • a_14_logo_text
 • a_15_logo_text
 • a_16_logo_text
 • a_17_logo_text
 • a_18_logo_text
 • a_19_logo_text
 • a_20_logo_text
 • d_01_logo_text
 • d_02_logo_text
 • d_03_logo_text
 • d_04_logo_text
 • d_05_logo_text
 • d_06_logo_text
 • d_07_logo_text
 • d_08_logo_text
 • d_09_logo_text
 • d_11_logo_text
 • d_12_logo_text
 • d_13_logo_text
 • d_14_logo_text
 • d_15_logo_text
 • d_16_logo_text
 • d_17_logo_text
 • d_18_logo_text
 • d_19_logo_text
 • d_20_logo_text
 • d_21_logo_text
 • d_22_logo_text
 • d_23_logo_text
 • d_24_logo_text
 • d_25_logo_text
 • d_26_logo_text
 • d_27_logo_text
 • d_28_logo_text
 • d_29_logo_text
 • d_30_logo_text
 • d_31_logo_text
 • d_32_logo_text
 • d_33_logo_text
 • d_34_logo_text
 • d_35_logo_text
 • d_36_logo_text
 • d_37_logo_text
 • d_38_logo_text
 • d_39_logo_text
 • d_40_logo_text
 • d_41_logo_text
 • d_42_logo_text
 • d_43_logo_text
 • d_44_logo_text
 • d_45_logo_text
 • d_46_logo_text
 • d_47_logo_text
 • d_48_logo_text
 • d_49_logo_text
 • d_50_logo_text
 • d_51_logo_text
 • d_52_logo_text
 • d_53_logo_text
 • d_54_logo_text
 • d_55_logo_text
 • d_51_logo_text