20121120_112355
20121120_112406

ร่มกระดาษสา

PRICE:

หมวดหมู่:

ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง 25, 50, 60, 70 และ 86 เซ็นติเมตร

กระดาษสาธรรมชาติ ได้จากเปลือกของต้นสา นำมาต้มและทุบจนเยื่อแตกละเอียด เพื่อละลายในน้ำสะอาดและใช้ตระแกรงช้อนขึ้นมาจนได้กระดาษสาเนื้อบาง เพื่อใช้หุ้มบนโครงร่มไม้ไผ่ ใช้สำหรับกันแดด และประดับตกแต่ง