20161115_155526
20161115_155542

ร่มล้านนาวาดลาย

PRICE:

ขนาด : 86 เซ็นติเมตร

ร่มผ้าฝ้าย สำหรับกันฝนเหมือนร่มผ้าฝ้ายปกติ แต่เป็นงานที่พิถีพิถันโดยคงไว้ซึ่งรูปแบบร่มบ่อสร้าง ล้านนา ดั่งเดิม สอดประสานลวดลายแบบดั่งเดิมที่ยังคงคุณค่าไว้อย่างลงตัว