20161115_155835
20161115_155851

ร่มล้านนาวาดลาย

PRICE:

หมวดหมู่:

ขนาด : 86 เซ็นติเมตร

ร่มล้านนาวาดลาย สำหรับกันฝนเหมือนร่มผ้าฝ้ายปกติ แต่เป็นงานที่พิถีพิถันโดยคงไว้ซึ่งรูปแบบร่มบ่อสร้าง ล้านนา ดั่งเดิม สอดประสานลวดลายแบบดั่งเดิมที่ยังคงคุณค่าไว้อย่างลงตัว