Red 2017

ร่มล้านนา

PRICE:

ขนาด : 86 เซ็นติเมตร

ร่มล้านนา สำหรับกันฝนเหมือนร่มผ้าฝ้ายปกติ แต่เป็นงานที่พิถีพิถันโดยคงไว้ซึ่งรูปแบบร่มบ่อสร้าง ล้านนา ดั่งเดิม